Om os
Vi hjælper dig, når du har brug for det

Kontoret

I starten af 70’erne var flere områder i Gram forsynet med Tv fra egne mindre antenne master, der ud over DR også kunne modtage og vis de 3 tyske Tv-programmer. Nogle steder forsynede en mast en del af en gade, eller et mindre nært ved liggende område. Gram Boligforening havde flere master der forsynede foreningens afdelinger. Der var også større områder som Kirkebjerg og Tjørnebakken der havde store master med tilhørende ”hovedstationer” og egentlige fordelings net. Mange af områderne var projekteret og opbygget af den lokale radioforhandler Radio Møller.

I midten af 70’erne var Gram Kommune så fremsynet, at man byggemodnede rundt omkring i byen, herunder også Skipperkobbel. Her blev der etableret fællesantenne og efterfølgende blev anlægget overdraget til en lokal forening som det var sket på Kirkebjerg og Tjørnebakken. Undervejs blev nogle områder lagt sammen lokalt, og i starten af 80’ern var der to antenneforeninger i Gram, der drev de 2 anlæg og administrerede de medlemmer der var tilsluttet.

I 1997 blev de 2 foreninger på Kirkebjerg og Skipperkobbel enige om at fusionerer til det der i dag er GramBynet. Det gav bedst mening, da begge foreninger var forholds små, og begge kæmpede med de samme udfordringer med drift og nyinvesteringer, samt ønsker fra medlemmerne om flere tv-programmer, nu også fra satellit.

Helt tilbage fra 70’er og til i dag er der sket rigtig meget. Ønsker og efterspørgsel fra medlemmerne der kigger på et kæmpe udbud fra programleverandører, men også på det tekniske område. Så fra at vise DR og 3 tyske programmer, til at have Tv-pakker med ”Vælg selv”, og i 2010 også selv at udbyde internet, har foreningen selvfølgelig været nødt til at udvikle og forny sig undervejs. De sidste år er hele byanlægget i Gram opgraderet så vi nu har et topmoderne hybrid fibernet der er stand til at levere alt det et medlem måtte efterspørge.

Historien

Historien om ASOM-Net

ASOM-Net er et non profit fællesskab for frie antenneforeninger og boligforeninger. Foreningen blev stiftet i 2007 af Antenneforeningen Vejen, Brørup Medienet, GramBynet, Rødding Antenneforening, Jels Antenneforening , Skodborg Antennelaug og Toftlund Bynet.

ASOM-Net arbejder for at give foreningerne og deres medlemmer store administrative, tekniske, økonomiske fordele med udbuddet af tv, internet og telefoni. Vores formål er, gennem kollektive forhandlinger, at opnå de bedst mulige vilkår for levering og afregning af de ydelser en forening kan tilbyde sine medlemmer.

ASOM-Net driver en driftssikker og stabil infrastruktur hovedstation fra Vejen. Dygtige og engagerede medarbejdere håndterer både økonomi, drift og support af foreningens medlemmer med et meget højt serviceniveau og en professionalisme, der fuldt ud matcher de store spillere på markedet.

Resultatet er en stor kreds af stærkere og mere konkurrencedygtige frie bolig- og antenneforeninger og mere end 75.000 glade medlemmer.

Samarbejdspartnere:

DKTV
DKTV er GramBynets servicepartner. DKTV står for service og vedligehold af foreningens anlæg.
www.dktv.dk

FDA – Forenede Danske Antenneanlæg
GramBynet er medlem i FDA, som er en interesseorganisation for 195 brugerejede antenneanlæg over hele landet. Antenneanlæggene har tilsammen ca. 190.000 tilslutninger og repræsenterer dermed ca. 500.000 TV-seere.
www.fda.dk

Scroll to Top