Generalforsamling 3. april i Gram Fritidscenter

Dato 17-03-2019

Kl. 18.00:  Inden generalforsamlingen vil vi gerne fortælle om de muligheder man har  for at se mere tv, ud over de 3 faste tv-pakker, samt om hvoran man får et mere stabilt WiFi.

Kl. 19.00:  Spisning, hvor der bydes på Sigøjnergryde fra Fritidscentrets køkken. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til spisningen senest 1. april på mail@grambynet.dk

Kl. 20.00:  Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. 1. Valg af dirigent

 2. 2. Beretning om foreningens virksomhed

 3. 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

 4. 4. Eventuelle forslag. (Bestyrelsen har forslag til redaktionelle rettelser i vedtægterne)

 5. 5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent

 6. 6. Valg til bestyrelsen, på valg er: Jan Borring, Morten Kudsk,Tom Christensen - alle modtager genvalg.

 7.     Valg af suppleant

 8. 7. Valg af kritisk revisor, på valg er Mogens Marcussen

  1.     Valg af revisorsuppleant

 9. 8. Eventuelt

Forslag til behandling under pkt. 4 skal med navns nævnelse og underskrift, være bestyrelsen i hænde senest 1. april.
Regnskab for 2018 og budget for 2019 kan hentes hos formand og kasserer, eller ses på hjemmesiden under "Foreningen"