Generalforsamling 22. marts i Gram Fritidscenter

Dato 06-03-2018

 1. Kl. 18.00:  Inden generalforsamlingen vil vi gerne invitere alle medlemmer til et spændende indlæg omkring netsikring, om hvordan man kan sikre sig mod eventuel hacking. Jan Nissen Petersen fra F-Secure vil være indlægsholder, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
 2.  
 3. Kl. 19.15:  Spisning, hvor der traditionen tro bydes på lækker Sigøjnergryde fra Fritidscentrets køkken. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til spisningen senest 15. marts på mail@grambynet.dk
 4.  
 5. Kl. 20.00:  Generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne
 6. 1. Valg af dirigent
 7. 2. Beretning om foreningens virksomhed
 8. 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 9. 4. Eventuelle forslag. (Bestyrelsen har forslag til redaktionelle rettelser i vedtægterne)
 10. 5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent
 11. 6. Valg til bestyrelsen, på valg er Jens Chr Bruun, Steen Dall, Mads Skuldbøl Nilelsen, Knud Sindberg. (alle modtager genvalg)
  1.     Valg af suppleant
 12. 7. Valg af kritisk revisor, på valg er Arne Andresen (modtager ikke genvalg)
  1.     Valg af revisorsuppleant
  2. 8. Eventuelt
  •  
  • Forslag til behandling under pkt. 4 skal med navns nævnelse og underskrift, være bestyrelsen i hænde senest 15.marts.
  • Regnskab for 2017 og budget for 2018 kan hentes hos formand og kasserer, eller ses på hjemmesiden under "Foreningen"

.... læs referatet