Checkliste ved TV problemer.

En fejl kan ske flere steder. Som medlem af Gram Bynet vil vi gerne at du skal have den
bedste service. 

Har du ikke noget TV-signal, og din NABO heller ikke har tv-signal, eller har du andre
TV-relaterede problemer, kan du fejlmelde direkte til foreningens reparatør, Dans Kabel TV

Forsyningssikkerhed
Fejl der konstateres, og fejlmeldes, indenfor normal arbejdstid vil blive forsøgt rettet samme dag.
Fejl der konstateres, og fejlmeldes, udenfor normal arbejdstid, kan ikke påregnes rettet samme dag

Dansk Kabel TV
Servicetelefon:  76 95 06 95 -  Mandag – fredag, kl. 09-16  
Vagttelefon: 76 95 06 95  -  Mandag – fredag, kl. 16-22 samt Lørdag – søndag, kl. 10-22

Mail: esbjerg-service@danskkabeltv.dk